A WAMP működési rendje

A WAMP működési rendje

A WAMP rendjéről, a helyhasználati díjak beszedéséről, a vásár tisztán tartásáról a WAMP GmbH gondoskodik. A WAMP GmbH feladata a vásár meghirdetése, a kiállítók megszervezése, kiállító standok rendelkezésre bocsátása.

A WAMP GmbH a Wampok alkalmával Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezését vállalja, melyről minden esetben számlát állít ki a kiállítónak a szolgáltatás befizetését követően.

A WAMP GmbH szolgáltatását kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vehetik igénybe.

A WAMP helyszíne

Museum Quartier előtti szabad terület

Nyitva tartás:   11.00-19.00

 

A vásárra való jelentkezés módja

A már regisztrált WAMP tagoknak a vásárra jelentkezés online, a közösségi portálon történik. Útvonal:www.wamp.at oldalon a művészbejárón át (megadva a felhasználónevet és jelszót) a „jelentkezés wampra” menüpont alatt leadott jelentkezéssel lehet helyet foglalni a soron következő vásárra. Minden WAMP előtt körlevélben értesítjük kiállítóinkat a következő rendezvény időpontjáról és az aktuális tudnivalókról. A vásárokra külön-külön kell jelentkezni a körlevélben megadott jelentkezési határidőn belül. A határidő lejártával a rendszer automatikusan lezárja a jelentkezést, így a résztvevők fogadására tovább már nincs lehetőség. A WAMP GmbH minden WAMP-ra külön szerződést köt a kiállítókkal a jelentkezéskor megadott adatok alapján, ezért az adatok pontossága kiemelten fontos. A szerződéses adatokban beállt változásokat a résztvevőknek írásban jelezniük kell, A szerződéseket a saját profiljukból tudják letölteni a kiállítók.

A már bejelentkezett és a WAMP által visszaigazolt kiállítók vállalják, hogy a rendezvény helyszínén a megadott időben, a vásár megkezdése előtt legkésőbb 1 órával megjelennek, installálják standjukat, valamint a vásár zárása után installációjukat, termékeiket teljes egészében elszállítva, üresen hagyják el a helyszínt, az esetleges szemetet összekészítve (bezacskózva) az asztal mellett hagyják.

Részvételi díjak

A WAMP-on folytatott árusítási és egyéb tevékenységért meghatározott helyfoglalási díjat kell fizetni. Minden kiállító legalább egy méternyi helyfoglalási díjat köteles megfizetni. A bérleti díj magába foglalja a helyszínen való árusítás jogát, igénylés esetén az asztal használati díját, egységes terítőket, igénylés esetén alap áramot, illetve 4 méterenként 1 napernyőt valamint a vásár hirdetését, promócióját.

A standokhoz 80x80cm-es illetve 80x120cm-es asztal rendelhető, melyre fekete terítő kerül.

Egyéni kiállítókra vonatkozó díjszabás:

A vásáron való részvétel árai:

Helyárak (szélesség*mélység), nettó:

      1m*1,8 m hely +alap áram: 120 eur

      1,5m*1,8 m hely +alap áram: 160 eur

      2m*1,8 m hely +alap áram: 200 eur

      2,5m*1,8 m hely +alap áram: 235 eur

      3m*1,8 m hely +alap áram: 275 eur

      3,5m*1,8 m hely +alap áram: 310 eur

      4m*1,8 m hely +alap áram: 345 eur

      4,5 m*1,8m hely +alap áram: 380 eur

      5m*1,8m hely+alap áram: 415 eur

       Foodtruck+ ipari áram: 550 eur/ jármű

      

Asztalfoglalás:

A lefoglalt területhez - ha szükséges - asztalt ingyen biztosítunk, amennyiben a jelentkező azt a jelentkezéskor jelzi. A szervező a helyszíni igényeket nem tudja kielégíteni.

      80*80cm asztal: 0 eur

      120*80 cm asztal: 0 eur

A standokhoz ipari áramforrást is tudunk biztosítani

      ipari áram: 30 eur/nap 

Hosszabbítót és elosztót a WAMP nem tud biztosítani, arról a kiállítók maguk gondoskodnak.

A részvételi díjak témától és szezontól függően esetenként eltérhetnek a megadott áraktól. Erre minden esetben jelentkezés előtt felhívja a WAMP résztvevők figyelmét.

Befizetés módja

A kiállított számla befizetési határideje a vásárt megelőző héten csütörtök 10:00 óra (azaz a vásárt megelőző 9. nap). 

Ha a határidő lejártáig nem történik meg az átutalás, a jelentkező elesik a részvétel jogától!

PayPal

A kiegyenlített összegről a WAMP Gmbh e-számlát állít ki a megadott számlázási adatok alapján, amit e-mailen megküld a felhasználó által megadott címre.

Banki átutalással történő fizetés 

A megrendelt összegről a WAMP Gmbh a számla kiegyenlítését követően e-számlát állít ki, amit e-mailen megküld a felhasználó által megadott címre.

Helyszíni fizetés nem lehetséges 

Részletfizetés nem leheséges

A kiállító a fizetési feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a WAMP GmbH által kiállított elektronikus számlát befogadja, és azt a hatályos jogszabályok által meghatározott ideig és meghatározott módon megőrzi. A kiállított elektronikus számlákat a felhasználó által megadott e-mail címre küldjük meg. A kiállított számla befizetési határideje a vásárt megelőző héten csütörtök délelőtt 10:00 óra (azaz a vásárt megelőző 9. napig.) Ha a határidő lejártáig nem történik meg az átutalás, a jelentkező elesik a részvétel jogától!

Lemondási határidő 

Indokolt esetben (betegség, családi ok) a vásáron való részvételt a jelentkező a vásár előtti hét csütörtök 10:00 óráig (azaz a vásár előtti 9. napig) írásban lemondhatja. Ez esetben a bérleti díj a következő vásár alkalmával felhasználható. (Pénzvisszafizetés nem lehetséges!) Amennyiben a lemondás nem történik meg időben, és a vásáron a kiállító nem jelenik meg, a bérleti díj teljes összegben kiszámlázásra kerül.

Árusításra vonatkozó szabályok 
Minimum rendelhető terület: 1 méter széles kiállítói tér.

A standokat rongálni, asztalokra ráülni tilos. A terítők tisztaságának megőrzéséért a kiállító felel. Mivel a terítők nem moshatók, az összepiszkolt, használhatatlanná vált darabok pótlásának díja kiszámlázásra kerül.

A WAMP-on csak a WAMP GmbH által biztosított asztalok használhatók az egységes vásárkép megtartása  miatt.

A WAMP-on a vásárokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások betartásával, a szükséges engedélyek birtokában végezhető áru- és termékértékesítés, továbbá vendéglátóipari, kölcsönző, megőrző, mutatványos és helyben végezhető szolgáltató és javítóipari tevékenység. E jogszabályi rendelkezések betartása a kiállítók és árusok saját felelőssége.

Áru- és termékforgalmazás során a vásár, piac jellegének megfelelően a vásáron, kirakodóvásáron élőállat kivételével bármely áru árusítható az alábbiak kivételével:

-        gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, állatgyógyászati készítmény

-        kábítószernek és pszichotrop-anyagnak minősülő készítmény, mérgező és veszélyes anyag

-        látást javító szemüveg

-        fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer (ideértve a petárdát is), gázspray „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, motorbenzin, gázolaj és háztartási tüzelőolaj

-        muzeális emlék

-        védett növény és állatfaj egyede, származéka, preparátuma

-        ásványi anyag, kövület, barlangi képződmény

-        olyan termék vagy hulladék, amelynek forgalmazása engedélyhez kötött és ez az engedély nem áll rendelkezésre

A WAMP-on a kiállítók/árusok a szervezők által a helyszínen kijelölt helyet foglalhatják el. A kiállítóknak/árusoknak lehetőségük van egymás közötti cserére, amennyiben előtte azt jelzik a szervezőknek.

Amennyiben a kiállítók a megvásárolt hely nagyságánál nagyobb helyet foglal el, úgy a WAMP Gmbh a helyszín kihasználtságától függően vagy felszólítja a kiállítót a vásárolt méret használatára, vagy ha a kihasználtság lehetővé teszi a terjeszkedést, úgy kiszámlázza a többletméret árát, 20 % felárral, amit a kiállító/árus köteles a helyszínen kifizetni. Amennyiben a kiállító nem fogadja el a WAMP GmbH utasítását, úgy az a vásárból való azonnali kizárást eredményezi, s a kiállító köteles elhagyni a helyszínt. Ez esetben a kiállító a befizetett részvételi díját nem igényelheti vissza.

A szervezők fenntartják a jogot az egységes vásárkép fenntartásának érdekében, hogy az előzetesen lefoglalt helyeket, a kiállítók értesítése nélkül, de azok lehető legkisebb érdeksérelme mellett, átrendezzék.

Az árusító asztalokat és az árukat úgy kell elhelyezni, hogy azok a szabad közlekedést ne akadályozzák.

A vásáron, piacon tüzet rakni, nyílt lángot használni tilos.

A megváltott helyet tilos másnak átadni, továbbá tilos már kizsűrizett tervezők munkáit árulni és másik tervezővel egy standot megosztani. Amennyiben ez mégis megtörténik, a szervezőnek jogában áll felszólítani a szabályzatot megszegő árust, hogy hagyja el a vásár helyszínét.

A WAMP szék biztosítását nem vállalja, annak biztosítása a kiállító feladata.

A vásáron a helyfoglalás a jelentkezés sorrendjében, online lehetséges.

 

Időjárás, vis maior

Tekintettel arra, hogy szabadtéri helyszínen kerülnek megrendezésre a Vásárok, így a WAMP GmbH. felhívja Kiállítók figyelmét arra, hogy a változó időjárási és egyéb körülményekre tekintettel indokolt esetben a WAMP GmbH. bármikor dönthet úgy, hogy a Vásár nem kerül megrendezésre. Ez esetben a WAMP GmbH. a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja Kiállítót a WAMP profilon megadott elérhetőségeken a döntéséről.

Amennyiben a Vásár a WAMP GmbH. hibájából nem kerül megrendezésre, a Kiállító jogosult a Részvételi díj 100%-os visszatérítésére.

Amennyiben a WAMP GmbH. a Vásár napján vis major, tüntetés, sztrájk, katasztrófa, vészhelyzet, vihar, stb. miatt úgy dönt, hogy befejezi a Vásárt, úgy a Kiállítók által megfizetett Részvételi díj visszatérítésére, beszámítására nincs lehetőség.

 

Egyéb feltételek

A piacon mindenki saját felelősségére árusít, a számlaképességéről, egészségügyi kiskönyvről és egyéb szükséges engedélyekről maga köteles gondoskodni a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

A WAMP mindenkor hatályos működési rendjét minden kiállító/árus a vásárokra történő jelentkezéssel elfogadja, és vállalja, hogy betartja.

A WAMP rendjének, az ezzel kapcsolatos rendelkezéseknek a megszegőivel szemben szabálysértési eljárás indítható.

A program, az időpont és a helyszín változtatásának jogát a szervezők fenntartják.

Reklamáció

Amennyiben reklamáció igénye merül fel a szolgáltatás minősége miatt, tervező/kiállító azt e-mailben jelezheti a hello@wamp.hu email címen, melynek jogosságát a WAMP GmbH megvizsgálja, és amennyiben helytállónak tartja, a befizetett összeget a következő vásár alkalmával kiállító teljes mértékben felhasználhatja. Pénzvisszafizetés nem lehetséges.

Adatvédelem

A wamp.at a vásárlók adatait kizárólag a megrendelés nyilvántartása és teljesítése, valamint az esetlegesen igényelt hírlevél kézbesítése érdekében rögzíti és azokat az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően kezeli. A wamp.hu nem adja át a rögzített adatokat harmadik fél számára; különösképpen nem értékesíti, kölcsönzi, vagy cseréli azokat. Adatok átadása harmadik fél részére csak megrendelés ill. szállítás teljesítésének érdekében történhet (pl. szállítást végző alvállalkozó részére). Ilyen esetekben a partnereinktől elvárjuk, hogy az adatokat bizalmasan, a törvényben előírt rendelkezéseknek megfelelően kezeljék.

Az esetleges további kérdéseket a hello@wamp.hu email címre várjuk!

Az általános szerződési feltételek módosítása

A WAMP GmbH. a jelen általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának jogát fenntartja. Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítására elsősorban az általános szerződési feltételek kialakításakor fennállt körülmények előre nem látható módon, a rendes üzleti kockázaton kívül eső objektív okok változása következtében kerülhet sor. Másodsorban, a WAMP GmbH. által szervezetett WAMP-ok folyamatos szolgáltatást és tevékenységet jelentenek, amelyek során az általános szerződési feltételek, ideértve a díjszabást is, alapjául szolgáló üzleti és gazdasági körülmények változnak (hasonló vásárok új gyakorlata, új fogyasztói elvárások megjelenése), amely változásokat a WAMP GmbH. az általános szerződési feltételek módosításával követ.

A WAMP GmbH. az általános szerződési feltételeit az adott WAMP előtt legkésőbb 15 (tizenöt) nappal korábban, de nem később, mint az adott WAMP-ra való regisztráció kezdete, módosíthatja. A WAMP GmbH a kiállítókat az általános szerződési feltételek módosításáról a www.wamp.at oldalon történő közzétételével értesíti. A WAMP GmbH a www.wamp.at oldalon regisztrált kiállítókat elektronikus levél formájában is értesíti az általános szerződési feltételek módosításáról azon az elektronikus levelezési címen, amelyet a kiállító a regisztráció során megadott. A kiállító felelőssége, hogy a regisztráció során megadott adatainak változását a WAMP GmbH. elektronikus nyilvántartási rendszereiben módosítsa, ennek elmaradása esetén a WAMP GmbH. a kiállító irányában mindennemű felelősségét kizárja.

A kiállító saját döntése, hogy a jövőben a módosított általános szerződési feltételek alapján a WAMP szolgáltatásait igénybe veszi-e.

Budapest, 2019.szeptember 12.

WAMP GmbH csapata